Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Medezeggen­schapsraad

Betrokken LEV team

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met de beleid- en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheid. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

Waar gaan we voor

Wij zijn een MR, die de belangen behartigt van de kinderen en het personeel van basisschool ‘de Wingerd’, deel van LEV-WN.

De Wingerd is een christelijke basisschool, waar de Bijbel en een christelijke levensstijl actief worden uitgedragen. In de MR willen wij vanuit onze christelijke grondhouding omgaan met de onderwerpen die wij bespreken.

Ouders in gesprek bij LEV WN school

Waar staan we voor: 

Wij streven ernaar om herkenbaar te zijn voor onze achterban en het bevoegd gezag. We werken:

 • doelgericht en kundig;
 • betrokken en met bewogenheid;
 • door kwaliteit te waarborgen;
 • door middel van transparante communicatie;
 • positief kritisch en willen proactief zijn.

Verdere informatie en hoe we dit willen doen, vindt u in ons activiteitenplan dat we in het schooljaar van 2016/2017 hebben opgesteld.

Leerkrachten overleggen aan tafel en schoolbord

We stellen ons voor:

De MR bestaat uit zes leden: drie leden vanuit de oudergeleding, drie leden vanuit het team.

Oudergeleding:

 • Marjolein Faasse;
 • Nellianne van Schaik;
 • Bertram Wezenberg;

Teamgeleding:

 • Regina Ruis;
 • Dineke de Hond;
 • Paulina de Vries( secretaris);

Vergaderdata 2022/2023:

03-10-2022
12-12-2022
13-03-2023
12-06-2023 

Doorgaans vinden de vergaderingen plaats in de teamruimte van de school, aanvang 19.30 uur (tenzij anders vermeld). De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Indien u een vergadering van de MR wilt bijwonen vragen we u om zich s.v.p. 24 uur van te voren aan te melden bij de voorzitter van de MR, mrdewingerd@levwn.nl 

Hoe kunt u ons bereiken?

Wilt u vragen en/of opmerkingen kwijt? óf heeft u een goed idee voor de MR? Dat kan op deze manieren:

 

1. U stuurt de MR een mail: mrdewingerd@levwn.nl

2. U spreekt één van de leden van de MR aan.

Hoe kunt u ons bereiken?

Wilt u vragen en/of opmerkingen kwijt? óf heeft u een goed idee voor de MR? Dat kan op deze manieren:

1. U stuurt de MR een mail: mrdewingerd@levwn.nl

2. U spreekt één van de leden van de MR aan.

Reglementen en Overige informatie:

 Reglement MR: Reglement MR Primair Onderwijs

Huishoudelijk reglement: Huishoudelijk reglement

Jaarverslag 2022-2023 Jaarverslag 2022-2023

Copyright © De Wingerd Goes | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud