Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Groepen

Groep 1

Hallo! Wij zijn groep 1 en wij krijgen les van juf Katinka en juf Germaine!

Groep 1a:2a

Groep 1a/2a

Wij vormen een gezellige groep van 24 kinderen en 2 juffen: juf Rianne en juf Rhodé. Als je ’s morgens onze groep inloopt, zie je kinderen aan een tafel een spel doen, kinderen met de klei of constructiemateriaal spelen en kinderen die op een chromebook opdrachtjes doen. Rond 9.00 uur ruimen we de spullen op en gaan we in de kring naar een Bijbelverhaal luisteren. Hierna gaan we lekker buitenspelen of gymmen. Als de tijd om is, gaan we naar de klas om fruit te eten en te drinken. Vervolgens doen we een kringactiviteit en daarna gaan we aan het werk. We doen een spel of maken een werkje rondom het thema waar we over werken. Na afloop ruimen we alles netjes op en doen we nog een kringactiviteit. Daarna zetten we onze broodtrommels op tafel om lekker te lunchen. Als alle boterhammen op zijn mogen we lekker buitenspelen. Rond half twee gaan we naar binnen om met elkaar nog iets te doen in de kring. Dit kan een les zijn waarbij we Engels leren, een activiteit waarbij we lekker in beweging zijn of een oefening om een letter of cijfer te leren. Als laatste activiteit gaan we lekker in de hoeken spelen. We sluiten de dag met elkaar af in de kring, want voor we het weten staan de vaders en moeders al bij de deur om ons weer mee naar huis te nemen!

Groep 1b:2b

Groep 1b/2b

Wij zijn groep 2 en wij zijn een groep met 23 kinderen. Onze juffen heten juf Suzanna en juf Dineke. ’s Morgens komen wij de klas in. Natuurlijk hangen we eerst onze jas en tas keurig op. Dan gaan we naar onze werkplek en gaan we aan de slag met een puzzel of een spelletje. Als iedereen binnen is, dan gaan we in de kring. We praten eerst gezellig met elkaar over het weer, de datum of over iets leuks dat je aan de klas wilt vertellen. We zingen en luisteren naar een verhaal uit de bijbel. Daarna gaan we aan het werk. We doen allerlei activiteiten over een thema. Bijvoorbeeld het thema: op de weg en op het water. We leren dan van alles over voertuigen, de garage, pech onder weg enz.We spelen ook nog lekker buiten op het plein. Eten fruit en onze boterhammen. In de middag spelen we in de hoeken. En dan is het tijd om naar huis te gaan.In groep 2 hebben we een lettermuur. Iedere twee weken leren we een nieuwe letter. We mogen dan allerlei spulletjes meenemen die met de letter beginnen. Die stoppen we in de muur.Wij doen natuurlijk nog veel meer dingen zoals rekenen, gymmen met meester Stijn, kanjerlessen en iedere week hebben we Engels.Groetjes van groep 2

Groep 3

Groep 3

Wij zijn de kinderen van groep 3. Een fijne, gezellige groep met 23 jongens en meisjes en twee juffen. Juf Rianne is er op maandag, juf Ingeborg op de andere dagen. Juf Maaike komt ons vaak helpen in de groep. Elke dag luisteren we naar een mooi verhaal uit de bijbel en zingen we samen. We zijn ook druk bezig met het leren van een heleboel nieuwe dingen: letters, woorden en sommen. We kennen er al veel.

’s Middags werken we over leuke thema’s en daar tekenen en knutselen we dan van alles bij. We werken bijvoorbeeld over slakken, ons lijf, de egel of de ruimte.
We leren ook Engels en bij Kanjerles horen we het verhaal van een zeearend die probeert op een mus te lijken. Zo leren we hoe we samen een fijne groep kunnen zijn, waarin iedereen zich thuis voelt.

Werken op de chromebooks doen we graag. We oefenen lezen, rekenen, Engels en nog veel meer. Spelen vinden we nog erg fijn, net als sporten in de gymzaal. We krijgen dan les van meester Stijn. We hebben ook zwemles in Omnium.
We zijn benieuwd wat we de rest van dit jaar nog gaan doen.

Groep 4

roep 4 bestaat uit 27 kinderen. Op maandag tot en met woensdag staat juf Margriet voor de groep en op donderdag en vrijdag juf Alinde.

Op maandag starten we met de weekopening in de hal of wij lezen een verhaal uit het boek Max en de klas van de kanjertraining. Samen praten we dan over wat er in de verhalen gebeurt en regelmatig herkennen we situaties bij onszelf of de ander. 

De rest van de week beginnen we de dag met zelfstandig lezen. Hierna horen we een verhaal uit de bijbel. In groep 4 starten de verhalen bij 1 Samuel. Op vrijdag is de verwerking in het werkboek van Levend water. We oefenen het weeklied, en zingen liederen die we al kennen.

De eerste 10 weken van het schooljaar hebben we zwemles. Daarnaast gymmen we één keer in de week. Als de zwemlessen afgelopen zijn krijgen we twee keer per week gymles.

Onze rekenmethode heet Getal en Ruimte junior. We hebben een leerwerkboek maar leren ook de sommen door te bewegen in de klas, de hal of buiten. Ieder kind heeft ook een eigen chromebook waar we sommen op kunnen oefenen. Dit is ook leuk en leerzaam. 

Bij spelling-op-maat leren we hoe we woorden moeten schrijven. Dit doen we in ons werkboek, op oefenbladen en regelmatig op de chromebooks. Bij het dictee zien we welke woorden al goed gaan en welke we nog blijven oefenen. We oefenen ook regelmatig buiten met spelling woorden door een ren- of wandel dictee. Dan werken we niet in ons werkboek, maar schrijven we de woorden met stoepkrijt op het plein of in een bewegend leren schriftje. 

Met de methode Naut-Meander-Brandaan gaan we Thematisch werken. Het is altijd leuk om de video’s te zien waarin deze 3 kinderen van alles beleven. Naut houdt van de natuur, Meander van landen in de wereld, Brandaan is gek op alles van vroeger. Samen praten we over het onderwerp en de kinderen mogen altijd materiaal meenemen van huis. De verwerking doen we in ons werkboek. Ook een uitstapje of een creatieve verwerking zullen we regelmatig gaan doen.

Bij Schrijven leren we de hoofdletters. Handvaardigheid, tekenen, Engels, Muziek en Verkeer doen we in de middaguren. We zitten echt niet stil in groep 4.  

Wat we missen in deze tijd is de maandsluiting, een toneelstukje oefenen en uitvoeren voor de hele school en ouders is toch altijd weer een hoogtepunt. We hopen dat we daar snel weer mee kunnen beginnen.

Groep 5

Groep 5

Welkom in groep 5

Wij zijn een leuke, hardwerkende groep van 25 kinderen. In de klas is het meestal erg gezellig en we leren veel van en met elkaar. Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Regina er en juf Sonja is er op donderdag en vrijdag.

Elke ochtend starten we met lezen in een zelf gekozen leesboek. Daarna hebben we op dinsdag, woensdag en donderdag een verhaal uit de Bijbel.

In de ochtenden werken wij aan rekenen, spelling en  taal. ‘s Middags hebben we meestal vakken zoals:  aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek, Engels, schrijven, begrijpend, lezen, muziek en crea. We hebben allemaal een eigen chromebook en werken daar regelmatig op na onze taal en rekenlessen uit het boek. Naast het volle programma wisselen we de lessen af met leuke activiteiten, een denkspelletje of wat beweging en laten we natuurlijk ook niet vergeten dat we nog twee keer in de week gym hebben!

Dit is maar een korte indruk van de groep. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer in onze klas! Ben je nieuwsgierig geworden? Kom eens  kijken in onze groep

Groep 6

Groep 6

Hallo! Wij zijn groep 6 en wij krijgen les van meester Jesse!

In onze gezellige groep 6 zitten 20 kinderen en krijgen we les van meester Jesse.

Elke dag vertelt de meester een verhaal uit de Bijbel en zingen we samen. Op vrijdag hebben we huiswerk over de verhalen die verteld zijn.In groep 6 doen we elke ochtend taal, rekenen en spelling. We zijn vooral bezig met werkwoordspelling, weetwoorden, breuken, cijferend optellen en nog veel meer. In de middag is het tijd voor de zaakvakken. Met natuur en techniek zijn we bezig met het menselijk lichaam, met geschiedenis hebben we het over de Gouden Eeuw en met aardrijkskunde gaan we de provincies langs.

In groep 6 doen we ook Grej of the day. Thuis lossen we raadsels over een onderwerp op en dan op school geeft de meester hier informatie over. De onderwerpen die we nu hebben gehad zijn bijvoorbeeld: Anne Frank, Cheeta en het Suezkanaal.Ook staan we vaak stil bij het actuele nieuws. Dit doen we door jeugdjournaal te kijken en ook bezig te zijn met nieuwsbegrip.

Wij houden ook erg van bewegen. Daarom doen we vaak bewegend leren en vinden we het leuk om naar gym te gaan. Dit krijgen we van meester Stijn.

Wij zijn benieuwd wat we dit jaar nog allemaal gaan leren.

Groep 3

Groep 7

  In groep 7 krijgen we les van juf Suzanne en juf Paulina.

Voor een goed klimaat geven we weer kanjerlessen. Ook voor thuis helpt het goed om de “witte, gele, zwarte en rode petten methode” te gebruiken…. Via  PBS (Positive Behavior Support) proberen we positief gedrag te stimuleren! We hebben een klasse contract opgesteld waarop afspraken staan om fijn met elkaar om te gaan!

Bijbelonderwijs.

Ook in groep  7 gebruiken we  “Levend Water”. We zijn dit schooljaar gestart bij de Richterentijd. Vrijdag werken we in een werkboek. Voor vrijdags is er huiswerk (maken/leren) dat op school wordt getoetst. De kinderen hebben dan hun werkboek Levend Water nodig. (graag meenemen in elastomap!) Net als vorig jaar leren we elke week een Weeklied volgens de schoolkalender. Op school zingen we het weeklied geregeld, maar misschien zingt u het thuis na afloop van de maaltijd ook?

Voor rekenen werken we met een Chromebook via Snappet. We volgen wel de opbouw van  de methode Rekenrijk. Dit jaar leren we rekenen met nog weer hogere getallen. Cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, breuken/procenten. Ook is er aandacht voor meten, tijd en geld. Het blijft van groot belang om de basisvaardigheden van snel kunnen optellen/aftrekken en de tafels van vermenigvuldiging vlot te kunnen/kennen! Er zijn ook leuke oefensite’s of computerprogramma’s om thuis mee te trainen!

De taal-/spellingmethode heet Taal op Maat/Spelling op Maat. Met taal werken we met het boek/schrift/werkboek. Voor spelling gebruiken we naast het werkboek ook weer de Chromebook. De spellingsregels staan in een handig boekje; het spellingsmaatje!

Dit schooljaar geven we ook heel veel aandacht aan de werkwoordspelling. Hiervoor maken we elke week als huiswerk een paar blz.’s van een oefenboekje over werkwoorden.

Via spellingoefenen.nl kunnen we elke dag trainen met lastige spellingwoorden! Ook thuis kan dat…we hebben een eigen inlog!

HGW (HandelingsGericht Werken). Voor bovenstaande vakken werken we handelingsgericht. We bekijken op welk niveau een kind zit en proberen daarbij aan te sluiten en voldoende uitdaging te bieden om te ontwikkelen. We werken in 3 niveaugroepen (groen, wit, oranje). Bij het werken via een Chromebook stelt deze zich (bij voldoende data) ook zelf in op het juiste niveau. Zo kan er extra oefenstof worden aangeboden of juist versneld door de stof worden gegaan, zodat er tijd is voor uitdagender werk, bijv. met de oranje map of via de projectgroep.

Andere vakken in de klas:

Bij Thematisch werken (natuuronderwijs/techniek, aardrijkskunde en geschiedenis) werken we met de methode Naut, Meander en Brandaan. We wisselen de vakken af en zijn ongeveer 3 weken met één thema bezig.  Na elk thema komt het werkboekje mee naar huis om te leren voor de toets die we de week daarna maken op school!

De topografie van de Meander Methode toetsen we apart, zodat er voldoende tijd is om deze te leren.

Verkeer: De Methode waar we mee werken is “Klaar….over”. Ook hierbij gebruiken we het digibord. Het werkboek is ook te zien op het digibord en zo is het voor de kinderen goed te volgen.

In groep 7 hebben we ook het theoretisch en praktisch verkeersexamen! Hiervoor trainen we hard om de benodigde kennis te hebben, ook via een oefensite van VVN.

Het praktisch fietsexamen vindt halverwege het schooljaar plaats en hiervoor vragen we ook wat ouderhulp.

Voor de andere creatieve vakken (handvaardigheid en tekenen) werken we niet volgens methode, maar aan zelfbedachte werkstukken. Bij handvaardigheid/crea werken we in verschillende groepen via een circuit.

Op maandag en donderdag hebben de kinderen sport. Het is daarvoor nodig dat ze hun gymtas bij zich hebben, anders mag er helaas niet worden mee gesport.

We krijgen les van meester Stijn Schenau en enkele cios-studenten.

Voor sociaal emotionele ontwikkeling hebben we elke dag aandacht, bijv. verschillen tussen kinderen en hun talenten. Er is dan aandacht voor verschillende emoties, omgaan met elkaar, verplaatsen in de ander, benoemen wat je goed kunt en wat de ander goed kan, hulp vragen aan elkaar. Ook praten we dan over het geven van complimenten.

Via Wonderlijk gemaakt geven we seksuele vorming via een christelijke visie. Thema’s die aan de orde komen zijn: Woordgebruik, de groei van je lichaam.  Af en toe hebben we een klasse-vergadering a.d.h.v. de methode “Goed van Start”. Hierin kunnen we zaken bespreken die in onze groep al goed gaan of juist wat beter kunnen! Zo hebben we samen mooie werk- en omgangsafspraken bedacht die we op het ’contract’ gaan zetten.

We hanteren structuur. Dat betekent veiligheid=weten waar je aan toe bent. Zo hebben we het dagprogramma op het bord m.b.v. picto’s. Ook de vaste werkplekken, klasse-afspraken en vaste klaar-afspraken geven overzicht en structuur.

De werkdagen van Suzanne van Gilst zijn maandag, dinsdag en woensdag, Paulina de Vries werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. De woensdagen werken we om de week. Verantwoordelijkheid over de groep dragen we beide,  maar vaak voert één van ons het oudergesprek. Als leerkrachten hebben we elke werkdag contact met elkaar over de kinderen en het werk in de groep. Bij een mailtje is het fijn als u de andere leerkracht cc’t.

Door het jaar heen lopen er soms Pabo studenten of onderwijsassistenten in opleiding bij ons stage.

Heel graag hebben we een open communicatie met u als ouders. Als er wat is, trekt u dan a.u.b. aan de bel! Uiteraard zijn er de vaste momenten om ons te spreken, maar mocht het eerder nodig zijn, maak dan gerust een afspraak voor een gesprek!

En loopt u gerust voor of na schooltijd eens binnen in de groep! De kinderen vinden het ook heel leuk om hun werk te laten zien….

Groep 8

Groep 8

Hallo allemaal,

Wij zijn groep 8! Wij zijn een klas met 32 leerlingen. In onze klas zitten 15 meiden en 17 jongens. We hebben een fijne klas, waarin we het belangrijk vinden dat we met plezier nieuwe dingen leren en elkaar daarbij helpen. Wij krijgen les in unit 3 van meester Jesse en meester Kees.

Aan het begin van het schooljaar hebben we met elkaar een groepsdoel gemaakt. Het groepsdoel luidt als volgt: Wij zijn een sportieve, gezellige, sfeervolle, behulpzame, respectvolle en betrouwbare groep die hard werkt! We gaan met iedereen positief om. We vinden het belangrijk om hier positief aan te werken. Dit gaat met vallen en opstaan. De ‘bouwstenen’ die ons hierbij helpen, ziet u staan op één van de foto’s. Deze bouwstenen zorgen ervoor dat we op een goede manier kunnen leren en werken in de klas.

We werken graag op verschillende manieren. We houden ervan om samen te werken, om zelfstandig te werken en om creatief aan de slag te gaan. Ook doen we veel met bewegend leren. We vinden het belangrijk om regelmatig voor, tijdens en na de les te bewegen. Hierdoor krijgen we nieuwe energie en kunnen we de volgende les geconcentreerd werken. Ook rennen we iedere week ‘The Weekly Mile’. We rennen rondjes met elkaar. Vaak doen we dit in combinatie met rekenen. Nadat we een rondje hebben gerend, rekenen we een aantal sommen uit!

Iedere week krijgen de kinderen een Grey of the Day raadsel mee naar huis. De kinderen gaan onderzoeken wat er met het raadsel wordt bedoeld. Een week later verklappen we het raadsel in de klas en geven we een korte les over het raadsel. De kinderen vinden dit geweldig! Een Grey of the Day is een soort microles waarmee je in een korte tijd veel interessante en spannende informatie kan vertellen. Hiermee maken we de kinderen erg nieuwsgierig. Meestal is het een onderwerp waar de kinderen nog niet veel vanaf weten.

Aan het einde van het schooljaar gaan we aan de slag met de eindmusical. Hier hebben we al veel zin in!

Copyright © De Wingerd Goes | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud